Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat hankkeita, joiden avulla esimerkiksi luodaan uutta toimintaa tai toimintamahdollisuuksia, tehdään suunnitelmia ja esiselvityksiä, jotka kehittävät alueen toimintakykyä, parannetaan alueen houkuttelevuutta, nostetaan esille alueen kulttuuria tai luodaan uusia toimintamalleja ja palveluita.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat olla esimerkiksi

 • kyläsuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen
 • rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon suunnitelmien laatiminen
 • maaseudun vetovoimaisuuden edistäminen
 • viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantaminen
 • uuden toiminnan luominen – tavoitteena esim. maaseudun väkiluvun lisääminen
 • toiminnan kehittäminen esim. nuorisolle
 • kulttuuriperinnön säilyttäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen
 • lähiluonnon suojelu, lähialueiden virkistysarvon ja ympäristön tilan parantaminen
 • paikalliskulttuurin edistäminen kulttuuri- ja liikuntatapahtumien muodossa
 • palveluiden suunnittelu ja kehittäminen maaseudulla

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla

 • palkkaus- ja palkkiokustannukset sekä niiden sivukulut, lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia
 • matkakustannukset (koti- sekä ulkomaan matkat)
 • ostopalveluiden hankinta
 • vuokrakustannukset
 • muihin kehittämishankkeen toteuttamisesta välittömästi aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa sekä talkootyön yhteydessä

 

Takaisin sivulle Hanketuet>>