Yleishyödylliset investointihankkeet

Tukea voi saada yhteisten tilojen rakentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen sekä uusien koneiden ja laitteiden investointeihin. Yleishyödyllisenä investointina voidaan rahoittaa investointeja, jotka ovat vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta siinä käytössä, johon tukea on myönnetty.

Tuettavat hankkeet voivat olla esimerkiksi

 • kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen ja rakenteiden rakentaminen, korjaaminen ja laajentaminen
 • yhteisten tilojen hankkiminen
 • uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen yhteisten tilojen tai alueiden kunnossapitoon
 • pienimuotoiset vesihuoltohankkeet (yhteiset alueet)
 • yhteisten alueiden maisemanhoitotoimenpiteet
 • maaseudun reitistöjen perustaminen ja kehittäminen
 • ympäristö- ja kulttuurikohteiden parantaminen

Yleishyödyllisen investointihankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan lukea

 • rakennuksen hankkiminen ja rakennuksen rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen: aineiden ja tarvikkeiden hankkiminen sekä rakenteisiin kiinteästi liittyvät laitteet, suunnittelu ja työpalkat
 • rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkiminen siltä osin, kun maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista
 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta (vain uudet koneet, laitteet ja välineet)
 • pienimuotoinen, paikallinen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • pienimuotoinen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelu ja rakentaminen, laitehankinnat sekä verkon rakentamisen ja käyttämisen välttämättömät käyttöoikeuden hankinnat
 • viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja muut vastaavat kulut
 • palo- ja talkoovakuutukset, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Takaisin pääsivulle Hanketuet >>