Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhanke tähtää maaseudun elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin.

Luo Hyvää! -yritysryhmähankkeen esittelyvideo löytyy tästä >>

Yhteistyöhankkeet voivat olla esimerkiksi:

 • uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa
 • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia
 • maatalouden tuotantoalakohtaisten tuottajaryhmien kehittämistä
 • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvan arvoketjun, paikallisten markkinoiden, lyhyiden toimintaketjujen ja niiden markkinoinnin kehittämistä
 • energian säästön ja innovatiivisten ilmastomuutoksen sopeuttavien ja ympäristön tilaa parantavien menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä
 • uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toiminnan kehittämistä
 • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamisen kehittämistä maatalouden yhteydessä
 • mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäytön kehittämistä
 • matkailupalvelujen ja niiden markkinointitoimenpiteiden kehittämistä
 • pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoisia arviointeja ja testaamista

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • palkkaus- ja palkkiokustannukset sekä niiden sivukulut, lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia
 • matkakustannukset (koti- sekä ulkomaan matkat)
 • ostopalveluiden hankinta
 • vuokrakustannukset
 • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta välittömästi aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa
 • kustannukset, jotka liittyvät menekin edistämistoimiin (koskevat lyhyitä toimitusketjuja, paikallisten markkinoiden kehittämistä tai maaseutumatkailua)
 • kustannukset, jotka aiheutuvat lyhytkestoisesta yrityskohtaisesta elinkeinotoiminnan arvioinnista tai testauksesta

 

Takaisin pääsivulle Hanketuet >>