Tiedonvälityshankkeet

Tiedonvälityshankkeiden avulla on tarkoitus välittää tietoa mm. uusista menetelmistä ja teknologioista alueen toimijoille ja asukkaille. Toimenpiteinä voidaan tukea esittelytointa ja muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä. Tiedonvälityspalveluja tarjoavalla yksiköllä tulee olla tarvittava pätevyys ja asianmukaiset valmiudet.

Tiedotushankkeet voivat sisältää esim.

  • tiedonvälitystä yrittäjille uusista tuotanto-, markkinointi-, palvelu- tai muista olennaisista keinoista parantaa liiketoimintaa
  • uuden tieteellisen tiedon välittämistä sekä uusista innovaatioista ja menetelmistä tiedottamista
  • energiavarojen kestävään käyttöön ja energiansäästöön liittyvää viestintää
  • ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä (ympäristötiedotus, -verkostot ja -kasvatus)
  • maaseudun kehittämiseen liittyviä alueellisia selvityksiä, tiedon kokoamista ja julkistamista

Takaisin sivulle Hanketuet >>