Teemahankkeet

Teemahankkeet ovat hankkeita, jossa yhteen ”sateenvarjohankkeeseen” kootaan eri toimijoiden toimenpiteitä, jotka toteuttavat teemahankkeen suunnitelmaa. Toimenpiteiden toteuttajina toimivat pääsääntöisesti samat hakijat kuin muissa hankkeissa. Teemahankkeessa voidaan toteuttaa samoja toimenpiteitä kuin hanketuilla.

Teemahankkeina voidaan tukea:

  • maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelevan osaamisen kehittämisen ja tiedonvälityksen lisäämistä
  • paikallisyhteisön asuinympäristön parantamista, sen asukkaiden yhteisen toiminnan, osallistumisen ja viihtyvyyden edistämistä sekä muun vastaavan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaa toimintaa
  • maaseudun saavutettavuuden ja pieninfrastruktuurin kehittämistä

Leader-ryhmä (SILMU ry) suunnittelee, hakee rahoituksen ja hallinnoi hanketta. SILMU ry hoitaa yhteydenpidon ELY-keskukseen ja muiden viranomaisten kanssa. SILMU ry pyytää tarvittavia rahoitus- ja seurantatietoja toimenpiteiden toteuttajilta. Teemahankkeiden kautta voidaan rahoittaa tavanomaista pienempiä hankkeita, koska toimenpiteissä ei ole alarajaa. SILMU ry:n ja toimenpiteen toteuttajan välillä tehdään sopimus, jossa määritellään vastuut ja velvoitteet sekä aikataulut. Muista hankkeista poiketen teemahankkeiden hakuaika ei ole jatkuva, vaan hakuajoista ilmoitetaan erikseen mm. SILMU ry:n kotisivuilla ja uutiskirjeessä sekä paikallisissa lehdissä.

Takaisin sivulle Hanketuet >>