Koulutushankkeet

Koulutuksen on oltava pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta, enintään puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. Koulutuksen keston tulee olla vähintään 20 x 45 minuuttia ja se voidaan antaa useammassa jaksossa. Opintokokonaisuus voi olla enintään 45 opintopistettä. Tukea ei myönnetä tutkintoon johtavaan tai tutkinnossa hyödynnettävään koulutukseen, työtehtävissä olevien elintarvikealan työntekijöiden täydennys- tai lisäkoulutukseen tai TYKY-toimintaan.

Tukea voidaan myöntää:

  • koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle
  • koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille tai muille maaseudulla
  • toimiville pienille tai keskisuurille yrityksille
  • koulutukseen, joka koskee maaseudun asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämistä sekä yhteistyövalmiuksien lisäämistä

Koulutushankkeet voivat sisältää esim.

  • mikroyrittäjien koulutusta ja valmennusta esimerkiksi kirjanpitoon
  • ympäristönhoitoon, tuotteiden jatkojalostukseen, tuotannon kehittämiseen, perinteisten kädentaitojen edistämiseen tai pienyritysten verkostoituminen liittyvä koulutusta
  • energiavarojen kestävään käyttöön ja energiansäästöön liittyvää koulutusta
  • ympäristöosaamiseen liittyvää koulutusta
  • kylien kehittäjien koulutusta
  • muiden maaseudun kehittämistyötä tekevien tahojen koulutusta projektityövalmennukseen (mukaan lukien kansainvälinen projektityövalmennus) ja tilaisuuksien järjestäminen

Takaisin sivulle Hanketuet >>