SILMU ry:n kevätkokouksen parhaat palat

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Kulloossa keskiviikkona 31.5. Paikalle kokoontui hieno joukko yhdistyksen vaikuttajia sekä henkilö- ja yhteisöjäseniä. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Ennen kokousta palkittiin parhaat Leader-hankkeet ja kylätapahtuma sekä muistettiin aktiivisia kylätoimijoita hopeisella ansiomerkillä.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys – Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y. pokkasi parhaimman kehittämishanke -palkinnon toteuttamallaan hankkeella ”Pikkupernajanlahden luonto- ja kulttuuripolut”. Valintaraati piti hanketta palkitsemisen arvoisena, koska sillä on ollut hyvä medianäkyvyys ja se on tuonut kulttuuriperintöä sekä ympäristökasvatusta kiitettävästi esille.

Parhaana yrityshankkeena palkittiin Askolassa toimivan Latimeria Oy:n kehittämishanke ”Latimeria – tuotteiden uusi askel”. Palkitsemistoimikunnan mielestä Latimeria Oy on metalliesineitä kattaukseen ja tarjoiluun valmistava kasvuhakuinen yritys, jonka tuotteet ovat päässeet myös kansainvälisille markkinoille.

Palkittavat hankkeet on valittu edellisellä ohjelmakaudella (2014–2022) rahoitetuista Leader-hankkeista, jotka ovat päättyneet vuoden 2022 aikana.

SILMU vastaanotti vuonna 2022 yhteensä 53 tukihakemusta. Toimintavuonna rahoitettiin 22 hakemusta joista 11 yritystuki- ja 11 hanketukihakemusta. Koko ohjelmakauden 2014–2020 ja siirtymäkauden aikana (2021–2022) SILMU ry on myöntänyt tukea alueelle n. 5 milj. euroa. Uudella rahoituskaudella (2023–2027) SILMU ry:llä on tukea jaettavana 2,8 milj. euroa. Tukien haku avautuu vaiheittain kesäkuun lopussa ja SILMU ry:n hallitus käsittelee hakemuksia arviolta alkusyksyn aikana.

SILMU-kylät toiminta oli vuonna 2022 aktiivista ja palveluihin kuului yhdistysten neuvonta sekä tapahtumien ja koulutusten järjestäminen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli vilkasta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti ja kyläneuvoja osallistui moneen työryhmään asiantuntijana.

Vuoden merkittävin kylä- ja korttelitoiminnan kehittämishanke oli yhteistyössä Uudenmaan Kylät ry:n, Päijät-Hämeen kylien ja Kymenlaakson Kylät ry:n kanssa luotu Kyläkoutsi koulutuskonsepti. Kylätoiminnan hopeisen ansiomerkin saivat Paula Teinonen-Lahti Porvoon Kerkkoon kylästä ja Ilkka Ceder Lapinjärven Kimonkylästä, pitkäjänteisestä työstä oman kylän ja alueen eteen tehdystä vapaaehtoistyöstä. Vuoden mielettömin kylätapahtuma -kisan voitti Mäntsälän Arola-Jokelanseudun Elämysten ilta, joka oli Jokelanseudun maaseutuseuran sekä lasten ja nuorten kulttuurileirin opettajien ja osallistujien yhteinen voimannäyte.